De 1000P00T /cms/starnet/media/1000poot_logokl.png  
    Home -> Onze school -> Zorg Laatste nieuws: foto bijgewerkt
 
Onze school
 
 
Fusie
Onze school
Onderwijskwaliteit
Zorg
ICT
Directie
Ons team
Passend onderwijs
Samen
Groepen
Ouders in school
Nieuwsbrief
Foto album
Video
Praktische informatie
Protocol
Jaarkalender
Voortgezet onderwijs
Contact
Lesmateriaal

Zorg

Zorg kan gedefinieerd worden als pedagogische zorg en didactische zorg. We maken ons zorgen over de ontwikkeling, wanneer een kind herhaald de gestelde doelen niet haalt. We komen ook in actie als het kind laat zien dat het meer aankan, want ook deze kinderen hebben specifieke onderwijsbehoeften.

De leerling wordt besproken in de groepsbespreking en de leerlingbespreking om nader te bepalen wat de onderwijsbehoeften zijn. De uitkomsten kunnen leiden tot het aanpassen van het aanbod of de aanpak of tot het realiseren van een eigen leerlijn voor een leerling. Deze eigen leerlijn wordt omschreven in een individueel handelingsplan en een ontwikkelingsperspectief.

Zorg kan ook worden aangegeven door de ouders, wanneer het kind thuis signalen geeft waaruit blijkt dat het niet goed gaat. Ouders zijn een onmisbare partner in het zorgproces rond de leerling. Zij zijn immers ervaringsdeskundigen. Bovendien gedragen kinderen zich thuis vaak anders dan op school. Daarom is het van cruciaal belang dat de ouders en de leerkrachten goed met elkaar communiceren. De intern begeleider kan hierin een rol spelen.

Meer over de zorg binnen OBS DE1000POOT kunt u lezen in de Schoolgids (hoofdstuk 7).