De 1000P00T /cms/starnet/media/1000poot_logokl.png  
    Home -> Onze school -> Onderwijskwaliteit Laatste nieuws: foto bijgewerkt
 
Onze school
 
 
Fusie
Onze school
Onderwijskwaliteit
Zorg
ICT
Directie
Ons team
Passend onderwijs
Samen
Groepen
Ouders in school
Nieuwsbrief
Foto album
Video
Praktische informatie
Protocol
Jaarkalender
Voortgezet onderwijs
Contact
Lesmateriaal

Onderwijskwaliteit

Op OBS DE1000POOT  geven wij kwalitatief goed onderwijs aan alle leerlingen. Niet alleen de cognitieve ontwikkeling, maar ook de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling staan bij ons centraal.

Leerlingen verschillen van elkaar. Dat is een gegeven. Wij willen rekening houden met die verschillen en accepteren dat er verschillen zijn door het onderwijs op adaptieve wijze aan te bieden. Voorwaarden hiervoor zijn een veilig schoolklimaat, een prettige omgangssfeer en een stimulerende leeromgeving.

Ons onderwijsaanbod is zoveel mogelijk evidence based, gebaseerd op wat bewezen goed werkt in de praktijk. Dit geldt voor onze lesmethodes, maar ook voor onze didactiek: wij werken met het activerende directe instructie model (ADIM). Verder werken wij op planmatige wijze. Dat betekent dat we van elke leerling relevante gegevens verzamelen (bijvoorbeeld d.m.v. toetsen en observaties) en vervolgens doelen stellen. Daarna maken we plannen om de gestelde doelen te bereiken en voeren we deze plannen uit. Uiteindelijk evalueren we of de doelen zijn behaald. Daarna begint de cyclus van het planmatig werken opnieuw.