De 1000P00T /cms/starnet/media/1000poot_logokl.png  
    Home -> Onze school -> Passend onderwijs Laatste nieuws: foto bijgewerkt
 
Onze school
 
 
Fusie
Onze school
Onderwijskwaliteit
Zorg
ICT
Directie
Ons team
Passend onderwijs
Samen
Groepen
Ouders in school
Nieuwsbrief
Foto album
Video
Praktische informatie
Protocol
Jaarkalender
Voortgezet onderwijs
Contact
Lesmateriaal
Passend Onderwijs op de Duizendpoot
Sinds 1 augustus 2014  is de wet op Passend Onderwijs van kracht.
Dat betekent dat scholen er zorg voor dragen dat 97% van alle leerplichtige kinderen binnen de reguliere basisscholen onderwijs kunnen krijgen.

Passend Onderwijs en zorgplicht
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met passend onderwijs is het nog beter mogelijk om ondersteuning op maat te bieden voor alle kinderen die dit nodig hebben. Zo hebben uw kinderen de beste kansen op een vervolgopleiding en uiteindelijk een goede baan. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen, net als nu, naar het speciaal (basis)onderwijs. Dat blijft. Daarnaast werken we nauw samen met partners vanuit de jeugdhulp, zodat kinderen en hun ouders zowel op school als thuis passende ondersteuning krijgen.
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere is verantwoordelijk voor een dekkend netwerk in Almere. Met als doel dat leerlingen niet thuis komen te zitten, maar er altijd een passend onderwijsaanbod beschikbaar is.

Zorgplicht
Scholen voor primair en voortgezet onderwijs krijgen bij passend onderwijs zorgplicht. Dit betekent dat wij  de plicht hebben elke leerling een passende onderwijsplek te bieden. Het liefst op een reguliere school. En als dat niet kan in het speciaal (basis) onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. De zorgplicht houdt dus in dat scholen (en schoolbesturen) verantwoordelijk zijn om een passend onderwijsaanbod te realiseren. Altijd in samenspraak met u als ouder of verzorger.

Aanmelding
Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft, geeft u dat bij de aanmelding van uw kind op de school van uw keuze aan. Binnen 6 tot 10 weken laten wij u weten of wij uw kind kunnen toelaten. Vinden wij dat uw kind het beste naar een andere school kan gaan, bijvoorbeeld omdat wij niet de juiste onderwijsondersteuning kunnen bieden, dan  zorgen wij  voor een goede plek voor uw kind. In dat geval wordt in overleg met u een school gezocht waar uw kind wèl passend onderwijs krijgt. Passend Onderwijs Almere kan daarbij ondersteunen.

U kiest als ouder in eerste instantie de school van uw voorkeur. Vanaf het moment dat u bij ons aanmeldt  zijn wij uw partner in het proces van eventuele plaatsing op een andere school! 
Alle informatie kunt u hier kunt downloaden.  brochure speciaal voor ouders.    klik


Mocht u nog vragen hebben kom dan gerust even langs bij  juf Ina of juf Janny.

Ina van Ek